Hướng dẫn thanh toán

Với các đơn hàng lẻ thì thời hạn thanh toán, hình thức thanh toán sẽ được xác nhận giữa 2 bên.

Với các khách hàng là đại lý thì sẽ thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng.

Hóa đơn VAT sẽ được phát hành theo yêu cầu của khách hàng và khách hàng sẽ chịu phần phí VAT.