Đối tác

Vào đầu năm 2018, Công ty TNHH TRAVIPHA đã hợp tác với công ty aMutiply Asia IVS Đan
Mạch, dịch vụ phát triển cho chuỗi cung ứng hàng hóa để hỗ trợ sản phẩm Trà trái mãng cầu
xiêm vào hệ thống trực tuyến để tìm kiếm các kết nối với chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên
toàn quốc.


Đặc biệt hơn, tại hệ thống showroom của aMultiply, sản phẩm của chúng tôi cũng đã được trưng
bày, tạo cơ hội gần hơn với những nhà phân phối/nhà bán lẻ địa phương tiếp cận sản phẩm một
cách dễ dàng hơn.


Phương pháp duy trì sự quảng bá có thể mang lại hiệu quả và thực tế, chúng tôi có thể phát triển
hình ảnh sản phẩm đến người tiêu dùng tại mỗi địa phương, cũng như thiết lập thêm các kho
hàng.
Đây là một sự đổi mới cho ngành phát triển công nghệ phân phối, chúng tôi đang cùng aMultiply
Đan Mạch từng bước thâm nhập sâu và mở rộng thị trường người tiêu dùng Việt với hiệu quả và
đảm bảo cho người tiêu dùng có được quyền lợi tốt nhất về đảm bảo nguồn gốc và chất lượng
sản phẩm với giá hợp lý.
Tham quan sản phẩm của chúng tôi tại:

Showroom tại Đà Nẵng: 478 B9 Điện Biên Phủ(khu vực Đại siêu thị Co.op Mart)
Website: amultiply.vn