Chính sách chât lượng

TRAVIPHA cam kết sản phẩm sản xuất đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về vệ sinh ATTP và được các cơ quan thẩm quyền của tỉnh Tiền Giang cấp phép lưu hành với điều kiện sản xuất đạt tiêu chuẩn cấp 1.

Trên bao bì tất cả sản phẩm đều có thể hiện 7 thành phần khoáng chất, chỉ số của 7 thành phần khoáng chất được kiểm định chất lượng tại Trung tâm dịch vụ phân tích kiểm nghiệm tại TP HCM.

Thời hạn sử dụng 24 tháng đã được TRAVIPHA Test lưu mẫu 30 tháng và kiểm định chất lượng mẫu lưu tại Trung tâm dịch vụ phân tích kiểm nghiệm tại TP HCM.

Quy trình sản xuất được thiết lập khép kín một chiều với nhà xưởng và thiết bị hiện đại, các thông số thiết bị được thiết lập chính xác cho từng giai đoạn sản xuất nhằm đảm bảo 7 chỉ tiêu chất lượng đã được công bố.

Bao bì cho tất cả các loại sản phẩm được thiết kế riêng tại các công ty bao bì hợp pháp, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về VS ATTP và để đảm bảo chất lượng trong thời gian 24 tháng thì bao bì được thiết kế nhiều lớp ( Có loại bao bì có cả lớp Nhôm ).